Wij zijn ons er van bewust dat je op ons wilt kunnen vertrouwen, vooral als het gaat om de juiste omgang met uw persoonsgegevens. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om deze gegevens te allen tijde te beschermen. Deze pagina dient ervoor je te informeren over welke persoonlijke informatie wij verzamelen en om welke redenen. Zo begrijpt je precies hoe wij werken. Dit privacy beleid is enkel en alleen van toepassing op de diensten van Natural Mood Makers. Je dient je er dus van bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Wanneer je gebruik maakt van onze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. Natural Mood Makers is zich bewust van het belang van jouw privacy en behandelt alle persoonlijke informatie die je ons verschaft daarom strikt vertrouwelijk.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of in verband kunnen worden gebracht met je en gerekend worden tot uw privacy – jouw persoonlijke informatie.

Derden

Jouw persoonlijke informatie zal uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer zij zijn betrokken bij het uitvoeren van onze diensten of het leveren van onze producten. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende dienst of levering en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verzamelen van gegevens

Gebruik van onze diensten: Wanneer je, je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Natural Mood Makers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Marketingactiviteiten: We houden je graag op de hoogte, via bijvoorbeeld e-mails, nieuwsbrieven of gepersonaliseerde advertenties op apps en sites van andere partijen en Social Media. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens dan om een contactmoment mogelijk te maken, maar ook voor het analyseren van behoeften en interesse. Deze analyses helpen ons namelijk om (potentiële) klanten te segmenteren op kenmerken en behoeften waardoor wij kunnen onderzoeken of je klant bij ons wilt worden. Daarnaast willen wij onze (potentiële) klanten zo persoonlijk mogelijk benaderen.
Verbeteren en innoveren: We analyseren jouw persoonsgegevens kritisch als het bijvoorbeeld gaat om het bezoeken van onze website en het lezen van onze content. Dit leidt namelijk tot nieuwe ideeën en oplossingen waardoor wij onze services kunnen verbeteren. Zo meten wij bijvoorbeeld hoe klanten onze website lezen, diensten gebruiken en wat het resultaat is van een campagne. Dan kunnen wij gericht onderdelen aanpassen en verbeteren indien dit nodig is.

Uitvoeren van overeenkomsten

  • Je gegevens worden gedurende het vastleggen van een overeenkomst verzameld om tijdens de looptijd van een overeenkomst de volgende onderdelen te kunnen uitvoeren:
  • Wij kunnen contact met je opnemen
  • Eventuele aanvragen behandelen
  • Je afgenomen producten en diensten beoordelen
  • Je betaalopdrachten op orde brengen
  • Facturatie gegevens ten behoeven van de facturatie kunnen verwerken
  • Je gegevens in onze administratie zetten en aanpassen indien er wijzigingen nodig zijn
  • Je producten beheren
  • Natural Mood Makers is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de contractant tegenover derden. In het kader van de overeenkomst zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen ter bescherming van de belangen van de contractant.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Natural Mood Makers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Periode van bewaring

Vanaf het moment dat de persoonsgegevens door je worden uitgewisseld worden deze binnen onze database en die van toegewezen derden opgeslagen. Zoals eerder besproken worden jouw gegevens enkel en alleen gebruikt voor de doeleinden van Natural Mood Makers. Je kunt er te allen tijde zélf voor kiezen ons te informeren om gegevens uit onze database te verwijderen. Indien er een overeenkomst loopt, wijken wij mogelijk af van de standaard procedure. Wij zijn namelijk afhankelijk van uw persoonsgegevens bij het opstellen van overeenkomsten. Lees meer hierover in onze algemene voorwaarden. Indien wij jouw gegevens hebben en de overeenkomst geëindigd is, bewaren wij je gegevens nog

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle (potentiële) klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid zich direct af te melden. Als je jouw gegevens aan wilt passen of je gegevens definitief uit onze opslag wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onze contactgegevens onderaan deze pagina.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren continue of we aan dit privacy beleid voldoen en of onze procedures in lijn staan met de regels en wetgeving rondom het beschermen van persoonsgegevens. Neem gerust contact met ons op indien je vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 9 mei 2022.

Natural Mood Makers

Natural Mood Makers BV

Tel. +31 (0)85 877 15 71
info@naturalmoodmakers.nl

Bezoekadres (op afspraak)
Hermesweg 19
3741 GP Baarn

Postadres
Postbus 421
3740 AK Baarn

Kvk: 32170969
BTW: NL001902634B68