< p>

Merken bezoekers of klanten het direct (met alle gevolgen van dien) als er in een ruimte geurmanagement is toegepast?

Nee, beïnvloeding door natuurlijke geur wordt meestal juist niet opgemerkt door bezoekers of klanten. Het geschiedt namelijk vrijwel altijd op onbewust niveau (zie ook vraag 6). Mensen merken er dus weinig of niets van (behalve dat ze zich prettiger gaan voelen).